Tillystraat
OMSCHRIJVING: REVITALISATIE EN NIEUWBOUW BUURTSCHAP TILLYSTRAAT EN OMGEVING IN WITTEVROUWENVELD
DUURZAAMHEID: STERKE VERGROENING BINNEN BESTAANDE WIJK MET AUTOLUW GEBIED MET SPEELPLEKKEN
OPDRACHTGEVER: SERVATIUS WONEN & VASTGOED
AANNEMER: LAUDY BOUW
ONTWERP - REALISATIE: 2014 - 2015
LOCATIE: MAASTRICHT

In het kader van de Wijkontwikkeling van de wijk Wittevrouwenveld in Maastricht is de buurt rondom de Tillystraat, Mondragonstraat en Stadhoudersstraat ingrijpend geherstructureerd. Voor het gebied dat nu geheel bestaat uit sociale huurwoningen worden diverse woningtypen in een mix van koop en huur gerealiseerd. Hiervoor worden ca. 80 woningen gesloopt en 87 woningen terug gebracht als nieuwbouw. Hierin zijn ook een aantal bijzondere producten opgenomen zoals klus-woningen en éénlaagse hofwoningen voor o.a. senioren.

Nadrukkelijke wens was om het structuurontwerp in nauwe samenspraak met de stakeholders in de projectomgeving tot stand te laten komen. Wij zijn door Servatius ingeschakeld om dit proces te begeleiden en het stedenbouwkundig plan op te stellen.

De bestaande blokkenstructuur wordt samengevoegd tot een groot bouwblok waarbinnen een auto-vrije hof wordt gemaakt. Het parkeren wordt uit de straat weggenomen en in het achtergebied opgelost. Hierdoor kunnen we het openbaar gebied sterk vergroenen waarbij ook ruimte ontstaat voor waterbuffering en speelplekken.

In het binnengebied ontstaat zo een aangenaam woonmilieu voor senioren en jonge gezinnen terwijl de Stadhoudersstraat een groene verbindingslaan wordt tussen de nieuwe A2 singel en het Geusselt-park met koopwoningen en een seniorencomplex.

De architectonische uitwerking van de verschillende bouwblokken hebben we uiteindelijk samen met Laudy Bouw & Ontwikkeling opgepakt.

terug naar het overzichtvolgend project