Zorgcentrum sint Gerlachus

Omschrijving: Revitalisatie Zorgcentrum St. Gerlachus Maastricht.
Locatie: Bieslanderweg Maastricht
Opdrachtgever: Bam Weert / Bouwinvest Amsterdam.
Ontwerpjaar: 2015-2017
Bruto vloeroppervlak: 15.200m2
124 zorgappartementen met gebruiksoppervlak 67-106m2

De Mosae Zorggroep heeft in het voorjaar van 2015 een tender uitgeschreven voor combinaties van ontwikkelaars en beleggers die het complex wilden aankopen, renoveren en deels vervangen met de bestemming van aanleunwoningen voor bewoners met zorgindicatie. De tender werd gewonnen door de ontwikkel- en beleggerscombinatie BAM Woningbouw en Bouwinvest. Humblé Martens & Willems architecten maakte het ontwerpvoorstel op basis van een omschreven programma van eisen. In aanvang was renovatie van het lagere deel gevolgd door nieuwbouw voor het hogere dwarsblok de insteek. De hoge investeringskosten die dat zou vergen brachten een volledige nieuwbouw als favoriet in beeld. De bijzondere kwaliteiten van de stedenbouw werden hier als uitgangspunt verheven, waarbij
de bestaande rooilijnen en volume opbouw gehandhaafd zouden moeten blijven.


De locatie heeft bijzondere kenmerken die ten tijde van de tender als volgt zijn beschreven:

‘Het gebouw dat op 1 september 1958 in gebruik werd genomen, is gelegen in het prachtige dal van de Jeker, midden in een fraai recreatiegebied, ongeveer op een kwartier lopen naar het centrum van de stad, en met een geregelde busverbinding naar het centrum en station’.

Zo omschrijft de brochure, die ter gelegenheid van de opening werd uitgegeven, kernachtig de kwaliteiten van de locatie uit 1958. Na 58 jaar zijn deze bijzondere stedenbouwkundige kwaliteiten onveranderd behouden gebleven. Het grote woon- zorgcomplex St.Gerlachus neemt een bijzondere positie in te midden van een zoom van vrijstaande landhuizen. Tegelijkertijd moest het zich voegen in het bestaande lint van de aloude Cannerweg. Een dwarsgeplaatste hoogbouw zorgt voor een accent en een lager aangezette haak voor de goede binding aan het bestaande.

Het stedenbouwkundig huzarenstukje van stadsarchitect Frans Dingemans had een bedoeling: Hier wordt het verlaten van de stad gemarkeerd of het binnenkomen aangekondigd als we vanuit Kanne aankomen.
Schuin tegenover het hoge woonvolume werd in het vrije veld een hoge bomengroep aangeplant om het poorteffect te versterken, naar ontwerp van landschapsontwerper Jan Vallen. De architectuur nam destijds een neutrale en in onze ogen wellicht een te terughoudende houding aan. Waarschijnlijk om een opmaat te geven tussen de landhuizen zonder te domineren. Licht gele baksteen en niet het witte sauswerk van de landhuizen, om te bemiddelen en niet te overheersen. De architectuur en de keuze van het gevelmateriaal zijn in de loop der tijd wat versleten geraakt, het stedenbouwkundige principe staat er nog fier bij!

terug naar het overzichtvolgend project