Overtuinen
omschrijving: Meervoudige opdracht voor de herontwikkeling van het stationsgebied van Delft boven de spoortunnel i.s.m. West8 Rotterdam
opdrachtgever: Gemeente Delft
ontwerp - realisatie: 2012
locatie: Spoorzone Delft

De bouw van de spoortunnel is een cadeau aan de stad. De ruimte die hierdoor ontstaat biedt de mogelijkheid om de barrière tussen oost en west te beslechten. De historische contour van de stad wordt weer voelbaar. Het is belangrijk de openbare ruimte die daardoor ontstaat in te zetten als katalysator voor de gebiedsontwikkeling.

Stadstuinen
Het park is een goede omgeving voor de realisatie van stadstuinen. Op de tunnel kan een nieuwe leeflaag worden aangebracht waarop stadslandbouw en tuinen gedijen. Deze invulling van de openbare ruimte kan een belangrijke rol spelen om de sociale cohesie te bewerkstelligen. De stadstuinen zijn openbaar toegankelijk. De tuinen vergroten de betrokkenheid bij het gebied in een pril stadium van de ontwikkeling. Het publieke karakter van de tuinen wordt bewerkstelligd door een smal looppad tussen de tuinen en de woningen. Aan de overzijde van het pad ligt de tuin: de Delftse Overtuinen. In de onderwereld razen de treinen, boven floreert de merel, mees, moestuin, hangmat, bijenkorf en barbecue.

Parkeren
Veel binnenstedelijke ontwikkelingen lijden onder de hoge kosten voor parkeervoorzieningen. Voor Spoorzone Delft stelt West 8 een andere insteek voor, waarbij niet autobezit maar mobiliteit het uitgangspunt is. Parkeren bij huis wordt geminimaliseerd en op centrale plekken op loopafstand zijn collectieve parkeergarages. Hier zijn ook diverse manieren van autodelen beschikbaar, waar je een (elektrische) auto of busje op maat kunt huren. Bewoners zijn lid van een mobiliteitscoöperatie. Gecombineerd met de ruime OV-voorzieningen biedt dit de mogelijkheid om de besparen op parkeerplekken.

Diversiteit
Het gebied biedt kansen voor zeer verschillende opdrachtgevers. Dit zou moeten leiden tot diversiteit, tot op pandniveau. Deze organische benadering vraagt wel om een open benadering waarbij elk initiatief op zijn eigen merites wordt beoordeeld. Met een duidelijke keuze van materialen zal de architectonische variatie niet leiden tot een te bont stadsbeeld. Voor dit gebied moet worden gezocht naar een combinatie van grondgebonden wonen met gestapelde bouw. Dit vraagt om vernieuwende woningtypes geïnspireerd op het verleden.

Hoven en hofhuizen
De oude binnenstad is opgebouwd uit straatjes, hofjes, grotere (klooster)hoven, met een gevarieerde overgang tussen privé en openbaar. Een fijnmazig netwerk van binnen en buiten. Dit typisch Delftse verschijnsel nemen we mee bij de uitwerking van het plan. Dat betekent bijvoorbeeld het bouwen van een blok in een blok, met op het middenterrein collectieve voorzieningen, buitenruimten of juist gestapelde stadswoningen.

Les Parisiens
Langs de Parijse boulevards staan grote appartementengebouwen die al diverse functies hebben gekend. De indeling blijkt flexibel, de gebouwen voegen zich met grote souplesse tot een straatwand. Wonen, werken en winkelen zijn uitwisselbaar. Dit principe is ook zeer bruikbaar voor Spoorzone Delft, bijvoorbeeld voor de hoeken in het stationskwartier. Dit leidt tot meer pluriforme stedelijkheid, waarin ook de waarde van decoratie zal worden herontdekt.

Stadshuizen
Dit woningtype is een stapeling van verschillende woningtypen, bijvoorbeeld een seniorenwoning met patio op de begane grond, daarboven een opgetilde stadswoning met daktuin en daar weer boven een penthouse met dakterras. Deze kleine flatgebouwtjes vormen een tussenschakel tussen een woonhuis en een appartementengebouw.

Groene zone
Het concept voor De Overtuinen is gebaseerd op een landschappelijke bestemming voor de groene zone op de tunnel. De stedenbouwkundige en architectonische uitwerking heeft geleid tot een aantal mogelijke woonvormen. Dit zijn slechts voorbeelden van de diverse mogelijkheden. Ze zijn inwisselbaar als een afspiegeling van de pluriforme werkelijkheid. Het plan is gedacht als een verzameling van kleinere initiatieven en ontwikkelingen, die over een langere periode naast elkaar gebouwd zullen worden.

terug naar het overzichtvolgend project