Les Mouleurs
OMSCHRIJVING: 20 APPARTEMENTEN IN COLLECTIEF PARTICULIER OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET PLAN SPHINX ZUID
DUURZAAMHEID: O.A. HOOGWAARDIGE SCHIL MET ZONWEREND GLAS, PV-DAK, AANSLUITING OP RESTWARMTE SAPPI-FABRIEK
OPDRACHTGEVER: VVE 'LES MOULEURS'
STEDENBOUW: PALMBOUT URBAN LANDSCAPES
AANNEMER: LAUDY BOUW
ONTWERP - REALISATIE: 2014 - 2020
LOCATIE: MAASTRICHT

In 2014 werden we benaderd door de Stichting Betrokken Wonen, die het eerste CPO project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) in Maastricht wilde realiseren. Het stichtingsbestuur had een optie op een fraai stuk grond op het Sphinx Terrein, achter een oude fabrieksmuur grenzend aan het centrum van de stad. Eerst maakten we een hoofdopzet, toen nog enkel in samenspraak met het Stichtingsbestuur en de Gemeente Maastricht.

Dit schetsplan was een combinatie van een zeer flexibele invulling in combinatie met een sterk gestructureerd architectonisch beeld. Dit eerste architectonische beeld liet een 3-tal wezenlijk verschillende vormen van wonen in de stad zien: Contact  met de historische straat en de monumenten; uitzicht over het silhouet van de  binnenstad en wonen in het tuinhuis achter de oude muur.

De hoofdopzet kent geen dragende wanden die beuken afscheiden, maar draagt van gevel naar gevel. De woning-scheidende wanden kunnen hierdoor vrij geplaatst worden. Enkel de leidingschachten zijn gefixeerd. Een appartement is een ‘loft’ geworden, een vrij indeelbare lege ruimte. Per verdiepingslaag is het hele gebouw in grote mate vrij te verkavelen. Door een slimme vloerpakket-opbouw zijn zelfs de buitenruimten naar wens in grootte en plek vrij te plaatsen. Grote waarde werd gehecht aan de mogelijkheid tot ruime inpandige loggia’s zonder inkijk, waarbij uiteindelijk zelfs loggia’s dwars van gevel naar gevel gerealiseerd worden.

Het ontwerpen van de vrije woningplattegronden samen met de individuele kopers gebeurde in drie gesprekken bij ons op kantoor. De eerste schetsen werden ter plaatse direct in een maquette schaal 1/50 vertaald. Bij het derde gesprek waren de koper begeleiders van de aannemer aanwezig. In het vierde gesprek bij de aannemer op kantoor werden de gekozen opties afgeprijsd.  Een aantal leden lieten hun appartement door hun eigen architect indelen of schakelden een interieur architect in.

Zo kreeg iedere loft de eigen identiteit van haar bewoners met hun eigen beweegredenen. In plaats van de bouwnummers uit de seriematige woningbouw noemen we de woningen bij de naam van de bewoners. Als er collectieve keuzes gemaakt of bemonsteringen getoond moesten worden, presenteerden we die in de ledenvergadering, waarbinnen veel inzetbare deskundigheid aanwezig bleek te zijn op bouwkundig, juridisch, energie technisch en management.

Vanaf de start van het project werd er een hoge ambitie uitgesproken op het gebied van energetische duurzaamheid. Hierin is allereerst gekeken naar een hoogwaardige gebouwschil die een hoge transparantie combineert met een regulering van de zoninstraling. Op installatievlak zijn diepgaand gekeken naar de integratie van bijvoorbeeld WKO of lucht-warmtepompen en is er uiteindelijk gekozen voor een geïntegreerd pv-dak en een aansluiting op het stadsnet dat gevoed wordt door restwarmte van de naastgelegen papierfabriek Sappi.

Het projectmanagement en de directievoering in opdracht van de VvE verzorgde Hott Vastgoed uit Maastricht. Het project kwam in bouwteam tot stand met Laudybouw Sittard.

terug naar het overzichtvolgend project