Heugem Maastricht
omschrijving: 7 appartementen in een hoekblok
opdrachtgever: CPO Cour Ceravie, Maastricht
ontwerp - realisatie: 2018 -
locatie: Heugemerweg, Maastricht

CPO

Zeven nieuwe bewoners hebben zich samengepakt om hier een gebouw ontwikkelen en deze ‘hoek’ letterlijk af te ronden.

Lange tijd was het gebied tussen het historische lint van de Heugemerweg en Jonkheer Ruysstraat een ambivalente overgangszone tussen de achterzijde van het Ceramique terrein en de meer tuinstad-achtige invulling van het Heugemerveld. In de nieuwe ontwikkeling is deze zone nu ingevuld met systeembouwwoningen die, tussen enkele bestaande woningen, het bouwblok wederom sluiten. Door sterk geprononceerde dakkapellen trachten deze woningen ook iets meer massa te creëren om een betere aansluiting te verwezenlijken tussen de bestaande drielaags woningen, het Ceramique terrein en de lage woningen aan het Heugemerveld.

In de stedenbouwkundige plannen is er de ambitie om de ruimte op te spannen en groen parkachtige plein te maken, afgesloten wordt door een nieuw bouwblok aan de achterzijde van het Ceramique terrein. Op de plaats waar de Heugemerweg in een hoek richting de Heugemerveld, staan de woningen niet parallel aan de straatlijn maar staffelen de woningen. Dit geeft een kenmerkende zaagtand in het profiel. Daar waar de straat een scherpe knip maakt, ontstaat een overgeschoten hoek die niet direct om een standaardoplossing vraagt. Een overgebleven scheg die een bijzondere ruimtelijke vertaling behoeft als schakelpunt tussen het stedelijke wijk Ceramique en het meer tuindorpachtige van de wijk Heugemerveld. De overgebleven twee bestaande woningen op de hoek, die in een de huidige bouwtechnische staat slecht verkeren, worden gesloopt.

De bebouwing beëindigt aan de lange zijde van de Heugemerweg met een markant volume, een accent. Door de vorm kan hier ook een en spits en alzijdig volume gemaakt worden, om de ruimte van het nieuwe groen plein op te spannen. Een mini 'flat iron' voor Maastricht. Het bouwvolume wordt zo geleedt dat het een aantal overgangen mogelijk maakt die aansluiten op de bestaande bebouwing. Het volume overspant naar de gevel zodat een vrij indeling mogelijk is. De gevelindeling kent een rigide raster, met hoge franse balkons, geïnspireerd op de klassieke 19e eeuwse hoekpanden. Dit maakt een flexibele indeling van de appartementen mogelijk. De appartementen hebben hoge plafonds en kennen allemaal een andere plattegrond. De bewoners hadden als wens om een grote gezamenlijke daktuin te maken die uitkijkt op het nieuwe park.

terug naar het overzichtvolgend project