Eisenhowerflat II
OMSCHRIJVING: RENOVATIE EN VERDUURZAMING VOOR 25 JAAR VAN EEN HOOGBOUWFLAT
MONUMENT: GEEN STATUS, ARCH. ONBEKEND - BOUWJAAR 1969
DUURZAAMHEID: O.A. SCHILVERBETERING, AANSLUITING HET GROENE NET & PV-PANELEN OP GEVEL EN DAK
OPDRACHTGEVER: WONINGSTICHTING ZOWONEN
AANNEMER: LAUDY BOUW
ONTWERP - REALISATIE: 2014 - 2016
LOCATIE: SITTARD GELEEN

In ketensamenwerking samen met Woningstichting Zo Wonen en Laudy Bouw & Ontwikkeling hebben we de Eisenhowerflat II te Sittard gerenoveerd en verduurzaamd.

Startpunt was een open afweging binnen de range gaande van een totale transformatie tot sloop met vervangende nieuwbouw. Uiteindelijk is gekozen voor een renovatie met een beoogde exploitatietermijn van 25 jaar waarbij de renovatie heeft plaatsgevonden in bewoonde toestand.

Door binnen de keten kritisch te kijken naar ontwerp, uitvoering en onderhoud over de gehele levensduur van de flat is het binnen deze beperkte renovatie-scope toch gelukt het gebouw als totaal te transformeren tot een fris maar robuust gebouw. Hierbij zijn de werkzaamheden in elke woning beperkt tot twee aaneensluitende dagen waarbij van proefwoning tot de oplevering van de laatste woning de ‘uitvoeringstrein’ steeds geoptimaliseerd is.

Door de flat een nieuwe robuuste plint te geven wordt deze weer stevig verankerd in zijn omgeving en heeft de renovatie niet alleen effect op de flat zelf maar ook op zijn directe omgeving. In combinatie met de nieuwe entree krijgt het gehele gebied hiermee een nieuwe impuls.

Op de kopgevel (op zuid) is zelfs de grootste zonnegevel van Nederland gerealiseerd met het ZigZagSolar systeem. Zo kan de flat ondanks het beperkte dakvlak in relatie tot het grote woonoppervlak veel zonne-energie leveren.

terug naar het overzichtvolgend project