Capucijnenklooster
Klooster gezien vanuit de Capucijnengang | Interieur van de kapel omstreeks 1913
Bestaande toestand
OMSCHRIJVING: RECONVERSIE CAPUCIJNENKLOOSTER
MONUMENT: RIJKSMONUMENT & GEMEENTELIJK MONUMENT
OPDRACHTGEVER: MULLENERS VASTGOED
ONTWERP - REALISATIE: 2018 -
LOCATIE: MAASTRICHT

In de Capucijnengang staat het restant van het voormalige zeventiende-eeuwse Capucijnenklooster, gesticht in 1609. Zowel de kapel, de sacristie en twee kloostervleugels zijn bewaard gebleven, maar hebben sinds de opheffing van het klooster in 1796 vele andere functies gehad; waaronder als kazerne, gymzaal, bewaarschool. en de laatste tientallen jaren als het geliefde filmtheater Lumière. De kloostervleugel, sacristie en kapel worden nu herbestemd als woningen. ‍

De eerste ingreep is om het gebouw te ontdoen van de latere aanbouwen en de ingebouwde bioscoopzalen. Het gebouw wordt bezien als een palimpsest. De sporen uit het verleden worden zichtbaar en vrijgemaakt. De waarde zit vooral in het casco: het tongewelf, de kapconstructies en grote delen van de gevels. zijn De originele structuur wordt als leidraad gebruikt maar de nieuwe indeling vereist enkele extra ingrepen. De nieuwe constructie wordt waar mogelijk vrij gehouden van de originele structuur en staat als in tafel in de kapel. De zijkapellen worden weer geopend maar deze keer richting de stad.  En in het dak van de kapel wordt een groot rond koperen daklicht gemaakt. Deze legt door zijn bijzondere doorsnede een relatie tussen de ton en het buitendak.

"The greatest glory of a building is not in its stones, nor in its gold. Its glory is in its Age, and in that deep sense of voicefulness, of stern watching, of mysterious sympathy... which we feel in walls that have long been washed by the passing waves of humanity." (John Ruskin. The Seven Lamps of Architecture; 1880)

terug naar het overzichtvolgend project