Beaujeangroeve
OMSCHRIJVING: HERONTWIKKELING ZANDGROEVE TOT WOONGEBIED
OPDRACHTGEVER: ZILVERZAND EXPLOITATIE BEAUJEAN / KUBLO ADVIES
ONTWERP - REALISATIE: 2013 -
LOCATIE: HEERLEN

In opdracht van Kublo en Beaujean BV hebben we een stedenbouwkundig ontwerp gemaakt voor de Zilverzandgroeve Heerenweg Oost waar de winning langzaam ten einde loopt. We zijn hier met name uitgegaan van de unieke en natuurlijke kwaliteiten van het gebied. Op deze wijze wordt er een kans gegrepen om een hoogwaardig landschappelijk gebied te creëren (als het ware een landschappelijk park), waarbinnen unieke woonvormen in een prachtige setting op organische wijze kunnen ontstaan. Kleinschalige, ruim opgezette woonmilieus binnen een groene landschappelijke omgeving zullen een kwalitatieve toevoeging vormen aan het momenteel eenzijdig samengestelde woningareaal van de gemeente Heerlen.

terug naar het overzichtvolgend project