Capucijnenklooster

Capucijnenklooster

Reconversie monumentale Capucijnenklooster van bioscoop tot woningen.
Polvertoren

Polvertoren

Herbestemming van een voormalige verpleegstersflat als onderdeel van het stedenbouwkundig plan Klevarieterrein.
‘t Ven Eindhoven

‘t Ven Eindhoven

Tender voor de verduurzaming en renovatie 320 woningen van Brinkman & van den Broek uit 1946
Odacomplex Sittard

Odacomplex Sittard

renovatie en nieuwbouw aanleunwoningen met wijkcentrum als onderdeel van het herstructureringsplan 'zitterd revisited'
@