Posts Tagged 'renovatie'

Eisenhouwerflat II Sittard

Eisenhouwerflat II Sittard

In ketensamenwerking met woningstichting Zo Wonen en Laudy Bouwontwikkeling gaan we aan de slag met de renovatie en facelift van de Eisenhowerflat II in Sittard.

Lydwinahuis genomineerd voor de Victor de Stuersprijs

Lydwinahuis genomineerd voor de Victor de Stuersprijs

Samen met onze opdrachtgever Stichting Woonzorgcentrum De Beyart zijn wij genomineerd voor de Victor de Stuersprijs 2013.

 

“Ieder jaar reikt de gemeente Maastricht de Victor de Stuersprijs uit. Deze prijs is voor een architect, opdrachtgever of instelling die zich in het bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt bij de instandhouding van het cultureel erfgoed, of bij de bevordering van de stedenbouwkundige of architectonische kwaliteit in de gemeente Maastricht. Op 13 september 2013 wordt de Victor de Stuersprijs uitgereikt door wethouder Gerdo van Grootheest in het Regionaal Historische Centrum Limburg.”

Radiointerview L1 radio

Limburg staat vol met kerken die gebouwd of gerenoveerd zijn door de Maastrichtse architect Alphons Boosten. Toch is zijn naam minder bekend dan die van bijvoorbeeld Cuypers of Peutz.
Naar aanleiding van de renovatie van het Lidwinahuis van Boosten legt Fred Humblé uit wat er zo bijzonder was aan zijn in 1951 overleden stadsgenoot.

Fred Humblé over Alphons Boosten

Lidwinahuis

Lidwinahuis

Restauratie Lidwinahuis Maastricht opdrachtgever: Stichting Beyart aannemer: Smeetsbouw ontwerp & realisatie: 2010-2012 In opdracht van Stichting de Beyart maakten we

Lezing Alphons Boosten voor het LGOG

Op 3 December 2012 gaf Fred Humble in het Stayokay in Maastricht een lezing met de titel ’Alphons Boosten, Architect 1893-1951 in zeven delen’ voor het Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap, Historische Kring Maastricht.

De lezing ging over de positie van Alphons Boosten in de architectuur van zijn tijd door de eigenzinnige interpretatie van het traditionele bouwen die hij in zijn oeuvre ontwikkelt. Vanuit een architectonisch gezichtspunt worden de specifieke ruimtelijke aspecten van Boostens werk naar voren gebracht, met de vraag: wat kunnen daar nu nog van leren?
Tevens geeft het een beeld van een behoudenswaardig erfgoed dat over heel Limburg verspreid is en waarvan de bijzondere samenhang, ook na enkele publicaties, vraagt om een verdere bestudering.

Discussieavond

Onze discussieavond werd goed bezocht en heeft veel positieve reacties opgeleverd. Wij willen alle aanwezigen bedanken voor hun inbreng, zowel tijdens de discussie als hierna. Deze avond krijgt zeker nog een vervolg al dan niet binnen hetzelfde thema…