Posts Tagged 'onderwijs'

Erkend Leerbedrijf

Erkend Leerbedrijf

We zijn altijd betrokken geweest bij de architectuuropleidingen in de regio, maar sinds kort zijn we ook erkend leerbedrijf.

Stad Academie

Stad Academie

Wie maakt de stad?
Na het succes van de eerste lezing van Michelle Provoost is de tweede lezing al weer in zicht: Wie maakt de stad?

 

stelling 1: Overheden lopen bij burgerinitiatieven onbedoeld vaak in weg. Wat kunnen overheden goed en fout doen? Ik bespreek 4 bemoedigende en 4 ontmoedigende acties van de overheid in de richting van actieve burgers.

 

stelling 2: Meer ruimte voor burgers creëert veel dynamiek en inspiratie, maar versterkt maatschappelijke ongelijkheid. De doedemocratie versterkt de diplomademocratie. Het is een nieuwe vorm van aristocratie.

Stad Academie

Stad Academie

Lezing #1 “Bottom up is not enough” meer informatie op Stad.Academie

Lezing ULG Université de Liège Faculté d’Architecture

Op donderdag 5 mei 2011 werd in het hoofdgebouw van de universiteit van Luik een dubbellezing gehouden voor docenten en studenten over het architectuuronderwijs.

 

Fred Humble met de titel: la commission et l’ordre
Over de opdrachten en de resultaten in het werk van door hem begeleidde studenten aan verschillende instituten.

 

Wim van den Bergh met de titel: ‘L’appréhension’
Over het aanleren van het architectonisch ontwerpen.

‘Das Haus und die Allee’

Studenten van de Fakultät Architektur van de RWTH Aachen, Lehrgebiet Bauplan, sluiten hun Bachelor fase in het zomersemester van 2011 af met een ontwerp voor stadswoningen aan ‘De Groene Loper’ die na de ondertunneling van de A2 traverse door Maastricht het bovengrondse stadsbeeld zal bepalen.
Referent Prof. Sabine Brück / Co-referent Fred Humble