A2-traject Maastricht

2008 – heden. Als onderdeel van Consortium Avenue2 met o.a.: West8, ARCADIS Nederland, 4Cast, DGMR, Imtech, Peek Traffic, Fakton, Made by Mistake Bex*communicatie ontwerp:

 

persbericht 25 juni 2009: 

Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft vandaag, namens de stuurgroep, bekend gemaakt dat het project A2 Maastricht gerealiseerd wordt door de marktpartij Avenue2. Met dit gunningsbesluit is gekozen voor het plan de ‘Groene Loper’ en wordt duidelijk hoe de snelweg in de toekomst onder de grond gaat en de leefkwaliteit in Maastricht-oost totaal verandert. In de Stuurgroep A2 Maastricht werken samen het ministerie van Verkeer en Waterstaat, gemeente Maastricht, Provincie Limburg en gemeente Meerssen. Minister Eurlings toonde zich opgetogen over de keuze: “De A2 is een zeer belangrijke route voor het doorgaande verkeer naar België en Duitsland. Dit project lost een groot verkeersprobleem van dit land op en smeedt deze dierbare stad weer tot één geheel.”

In het stedenbouwkundig ontwerp van West 8 onderzocht Humblé Architecten de woningtypologie voor het bovengrondse onroerend goed, waarmee de nu gescheiden stadsdelen geheeld en verbonden worden. Hiervoor gingen we op zoek naar de manier waarop in de 19e eeuw de singels gebouwd werden, om dat te vertalen naar een hedendaags principe voor het wonen en het parkeren langs de avenue.