Stedenbouwkundig ontwerp Klevarieterrein Maastricht

Klevarie Maastricht
opdrachtgever: Vivre Maastricht
ontwerp: 2005 – 2008
realisatie: 2012 –

Prijsvraag eerste prijs

Het verpleeghuis Klevarie, op de gelijknamige locatie, maakt deel uit van de stichting Vivre, een regionale zorginstelling. Veranderingen in de verpleeg en verzorgingssector zullen op termijn leiden tot een afbouw van de verpleeghuiscapaciteit op de locatie Klevarie en de spreiding daarvan over verschillende locaties. Als gevolg daarvan zal op de locatie Klevarie fysieke ruimte ontstaan.
Het ontwikkelingsperspectief beslaat een periode van 10 jaar waarin het nieuwe stadskwartier haar gezicht zal krijgen.
Het huidige, centraal op de locatie gelegen, verpleeghuis zal gefaseerd worden afgebroken om plaats te maken voor nieuwe zorgfuncties, woonvormen met bijbehorende voorzieningen, parkeergarages en een aantrekkelijke publieke inrichting van het gehele terrein. In de randen van de locatie zullen monumentale gebouwen als het Elisabeth huis en het voormalige Klooster een nieuwe invulling krijgen (bestuurscentrum Vivre, hospitium en wonen) en worden door renovatie en nieuwbouw functies toegevoegd (hospitium).