Verduurzaming Aldenhof-flat

Voor woningstichting Servatius werken we op dit moment aan de verduurzaming van het Rijksmonument de Aldenhofflat.

De flat is een ontwerp van de Maastrichtse architect J.H.A. Huysmans (1913-1974). De bouw begon in 1953 en was in 1956 voltooid. In 1984 zijn de verbindingsvleugel en het gedeelte aan het Sint Servaasbolwerk gerenoveerd; nagenoeg het gehele gebouw werd toen voorzien van kunststof kozijnen (onder meer van vensters, balkondeuren), waarbij een groot deel van de vensters een gewijzigde indeling kreeg. In 2010 kreeg de flat de status van rijksmonument als toonbeeld van een bejaardenverzorgingscentrum uit de wederopbouwperiode vanwege:

Waardering (monumentenregister voor het cultureel erfgoed)

-de cultuurhistorische waarde en van sociaal-historische betekenis als uitdrukking van een nieuwe ontwikkeling in de ouderenhuisvesting waarbij meer differentiatie (combinatie van zelfstandig en verzorgd wonen van ouderen, ongeacht hun afkomst) en gemeenschappelijke voorzieningen, waaronder een groene omgeving, mogelijk waren mede dankzij rijkssteun en de samenwerking tussen bouwvereniging Sint Servatius en het Burgerlijk Armbestuur.

-de cultuurhistorische waarde voor de ontwikkeling binnen het zorgstelsel, waarbij de ouderenzorg vrij komt van het imago van armenzorg. Het is een mijlpaal in de naoorlogse bejaardenhuisvesting en een symbool voor herrezen Nederland.

-het bijzondere belang voor het oeuvre van de Maastrichtse architect J.H.A. Huysmans die op een ingetogen wijze zocht naar nieuwe uitdrukkingsmogelijkheden voor het gebruik van beton. De Aldenhof is daarnaast van architectuurhistorische waarde vanwege de esthetische kwaliteit van het ontwerp, waarbij de groenaanleg deel uitmaakt van de totale opzet;

– het bijzondere en afwisselende materiaalgebruik en zorgvuldige proportionering en detaillering;

– de situationele waarde vanwege de ruime en open situering in de groenaanleg en vanwege de beeldbepalende betekenis voor het aanzien van de wijk. Hij heeft ensemblewaarde vanwege de betekenis van het bejaardenverzorgingscentrum in relatie tot de historisch-ruimtelijke context en in relatie tot de groenaanleg.