Renovatie Eisenhowerflat II Sittard

Renovatie Eisenhower II flat te Sittard
ontwerp: 2014-2015
realisatie: 2015-2016
opdrachtgever: Woningstichting Zo Wonen Sittard
aannemer: Laudy Bouw & Ontwikkeling Sittard
werkvorm: ketensamenwerking/BIM

In ketensamenwerking samen met Woningstichting Zo Wonen en Laudy Bouw & Onwikkeling hebben we de Eisenhowerflat II te Sittard gerenoveerd en verduurzaamd.

Startpunt was een open afweging binnen de range van een totale transformatie tot sloop met vervangende nieuwbouw. Uiteindelijk is gekozen voor een renovatie met een beoogde exploitatietermijn van 25 jaar waarbij de renovatie heeft plaatgevonden in bewoonde toestand.

Door rekening te houden met onderhoudstermijnen en totale verduurzaming is het binnen deze beperkte renovatie-scope toch gelukt het gebouw als totaal te transformeren tot een fris maar robuust gebouw.

Door ontwerp en uitvoering goed op elkaar af te stemmen zijn de werkzaamheden in elke woning beperkt tot twee aaneensluitende dagen waarbij van proefwoning tot de laatste woningopleveringen de ‘uitvoeringstrein’ steeds geoptimaliseerd is.

Door de flat een nieuwe robuuste plint te geven wordt deze weer stevig verankerd in zijn omgeving en heeft de renovatie niet alleen effect op de flat zelf maar ook op zijn directe omgeving.