Foto’s Bouw Centrumplan Vaals

Op 7 december jongstleden hebben we de bouw van het door ons ontworpen appartementenblok met winkels als onderdeel van het Centrumplan Vaals bezocht.