Amby Westrand

Westrand Amby Maastricht
2002 – 2011
opdrachtgever: Woningstichting Maasvallei, Maastricht
aannemer: Smeets Bouw Maastricht

Victor de Stuersprijs 2012

Het kleine flatgebouw sluit direct aan op een stedenbouwkundig waardevol ensemble. We willen aansluiten op de karakteristieken van de buurt en de omgeving. Een nieuw verhaal vertellen in een architectuurtaal die verstaanbaar is in het grotere geheel en die de samenhang versterkt. Het is dan ook niet enkel een nieuwbouwproject maar ook een reconstructie.
De reconstructie van een wederopbouwflatje.

Een van de weinige voorbeelden uit de Wederopbouwperiode in Maastricht van een ‘Siedlung’ gedachte, waar architectuur en stedenbouw onder dezelfde regie tot stand kwamen, is de woonwijk Amby Westrand uit 1954-1957. Stadsarchitect Frans Dingemans (1905-1961) kreeg hier op een dorpse schaal de gelegenheid om een eigen architectonische invulling te geven aan zijn stedenbouwkundige principes, die hij later in de grote uitbreidingsplannen voor Maastricht West verder zou uitwerken. Een uiterst charmant galerijflatje, naast een 19e eeuwse villa, markeerde de entree tot de wijk. In een stedelijke omgeving zou het een aandoenlijk klein flatje zijn, maar hier kreeg het dorp er een vleugje metropolitaanse allure door. Het omkaderde opgetilde volume, een geliefd vormthema in de tijd van Brasilia, richt zich met de karakteristieke uitgebouwde zijbalkons toch aan drie zijden op de omgeving. Het flatje levert een opmaat in een stedenbouwkundige compositie van witte woningen.
We vonden dat daar niets aan toegevoegd en ook niets van weggenomen kan worden.