Publicatie FORUM Magazine

Op 26 september 2015 werd onze bijdrage aan het FORUM Magazine – Building Upon Building gepresenteerd. Het betreft een reconstructie van de missende vierde woning in het stadsdeel Margarethenhöhe in Essen. Deze uitgave is samengesteld door Jantje Engels & Marius Grootveld.

Een beknopte beschrijving van de redacteurs:

Wij werken als gastredacteurs aan een speciale lustrumeditie van Forum. Voor deze editie willen wij geen grote theorie poneren zoals onze voorgangers. Er zijn vandaag al genoeg, laat staan te veel, manifesten geformuleerd. In deze tijd van het individu lijken we langs elkaar te werken en los gezongen te zijn van onze omgeving. Er ontstaat een gefragmenteerd landschap. Ook in onze gebouwde omgeving zien we dit terug. De stad groeit vandaag als een verzameling individuele projecten naast elkaar, iedere architect doet zijn eigen ding en heeft zijn eigen theorie. Een altruïstische blik zou meer opleveren. Kunnen wij de stad niet weer beschouwen als een groot bouwwerk waar iedere volgende architect aan voortbouwt. Hoe houden wij deze oude lijnen aan en weven wij het verhaal van de stad samen met het verhaal van onze tijd. In de publicatie willen wij dit idee van de altruïstische architect simuleren. Geen boekje met een serie losse ideeën. Maar een verzameling van dialogen tussen hedendaagse architecten en het verleden. Een bladering langs de pagina’s is als een wandeling door de stad.