Na 9 jaar gaat voor ons Klevarie verder!

“Op het huidige Klevarieterrein bouwt zorgorganisatie Envida een nieuw verpleeghuis. Hiermee wordt de spreiding van de verpleeghuiszorg in de regio verder uitgebreid. Envida heeft het afgelopen jaar een aanbesteding gehouden voor de herontwikkeling van het vrijkomende Klevarieterrein te Maastricht. In deze aanbesteding heeft Envida een partner gezocht die met zorg en aandacht het terrein kan herontwikkelen en daarmee een aanvullende kwaliteit kan
behalen voor de omgeving en de stad Maastricht. Deze aanbesteding heeft ertoe geleid dat Envida op 3 september aanstaande de herontwikkeling gunt aan Van Wijnen. Daarmee blijven het nieuwe verpleeghuis en het Elisabethhuis (hoofdkantoor) eigendom van Envida. Het overige wordt deels verkocht en deels als openbaar gebied aan de gemeente Maastricht
geleverd.

Belangrijk doel van de aanbesteding was het behalen van de beoogde kwaliteit zoals die is vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan. Architectenbureau Humblé Martens uit Maastricht is als stedenbouwkundig bureau al sinds 2005 betrokken bij de herontwikkeling van het Klevarieterrein. Van Wijnen heeft met architectenbureau Humblé Martens een concept ontwikkeld waarbij binnen de bestemmingsgrenzen er een gevarieerd aanbod ontstaat van ruime particuliere bouwkavels voor luxe stadswoningen, grondgebonden stadswoningen, stadsappartementen en de herontwikkeling van de Polvertoren naar stadsappartementen. Om in de noodzakelijke parkeervoorziening te kunnen voorzien en de kwaliteit van de openbare ruimte te waarborgen wordt er een parkeergarage aangelegd. Het totale programma wordt gefaseerd gerealiseerd en omvat naar verwachting 150 woningen in zowel de koop- als huursector.

Zoals aangegeven, is voor het gebied een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit beeldkwaliteitsplan streeft ernaar om een autovrije en parkachtige omgeving te creëren, waarbij bestaande kwaliteiten op het terrein worden versterkt. Om die reden wordt het grootste deel van het gebied autovrij en zal in de parkeerbehoefte worden voorzien door middel van een parkeergarage. Daarnaast heeft Van Wijnen een concept ontwikkeld waarin een gezonde mix aan woningtypes wordt gerealiseerd. Naar verwachting zal hierdoor een gemêleerd profiel aan bewoners ontstaan. Dit concept wordt de komende maanden door Van Wijnen nader uitgewerkt.”