Tillystraat Wittevrouwenveld Maastricht

Herstructurering Tillystraat e.o. Wittevrouwenveld
opdrachtgever: Woningstichting Servatius
ontwerp: 2014 – 2015

In het kader van de Wijkontwikkeling van de wijk Wittevrouwenveld in Maastricht is Servatius van plan om de buurt rondom de Tillystraat, Mondragonstraat en Stadhoudersstraat te herstructureren. De herstructurering omvat de sloop van 80 tot 93 woningen en de nieuwbouw van een ongeveer gelijk aantal woningen.
Nadrukkelijke wens was om het structuurontwerp in nauwe samenspraak met de stakeholders in de projectomgeving tot stand te laten komen. Humblé Martens is door Servatius ingeschakeld om dit proces te begeleiden en het structuurontwerp op te stellen.