Studie Uitbreiding Campagne Maastricht

Studie uitbreiding zorgcentrum Campagne
Opdrachtgever: Mosae Zorggroep Maastricht
Ontwerp: 2008

Het zorgcentrum Campagne, ooit gebouwd op een kale weide buiten de stad, ligt nu in een volwassen geworden park midden in een woonwijk. De twee belangrijkste kwaliteiten van deze locatie zijn ongetwijfeld het prachtige uitzicht over het Jekerdal op de hogere verdiepingen en het contact met het park op de onderste lagen. Het bestaande gebouw voldoet echter niet meer aan de huidige wensen van de Mosea Zorggroep en laat zich maar moeilijk aanpassen naar een structuur met toekomstwaarde.

Vanuit een specifieke visie op het geven van zorg voor de diverse cliënten hebben wij samen met hun een ‘oprol’-model ontwikkeld. Hierbij blijft een deel van het gebouw bestaan en voegt de uiteindelijke totaalstructuur zich op een nieuwe manier in het park. De bedoeling is ook dat het nieuwe gebouw meer binding krijgt met deze wijk door het aanbieden van diverse services in het openbare stuk van het gebouw, de ‘zorgplaza’. De toekomstwaarde van het gebouw wordt gegarandeerd door een mogelijkheid tot herbestemming in te bedden in de nieuwe structuur.