Architectuur die men per fiets bereiken kan

lezingencyclus Localizing Architecture, Vitruvianum Glaspaleis Heerlen
lezing Fred Humblé 28 maart 2007

“Het werk van de architecten Theo Boosten, Jean Huijsmans en Gerard Snelder kan als een lokale bijdrage aan de modernistische architectuur van de jaren 50 en 60 gezien worden, die landelijk relatief onbekend gebleven is. De spanning tussen traditie en moderniteit, tussen ‘zwaarte’ en ‘lichtheid’, die het toenmalige debat beheerste, werd door hun met een zekere losheid beleden. Een vernieuwing met belangstelling voor regionale factoren. Begin jaren 70, vlak voor het tij keerde, fietste ik als middelbare scholier langs hun werk en dacht dat een nieuwe wereld er zo uit moest zien. Nu probeer ik aan de hand van originele foto’s deze tocht nogmaals te maken, met de vraag of een hedendaagse ‘kritisch regionale architectuur’ nog steeds iets kan leren van deze periode. Daarna zal ik recent eigen werk laten zien. Aan de hand van deze projecten wil ik onze eigen positie ‘lokaliseren’.”