Masterplan Vrieheide – De Stack

Masterplan Vrieheide – De Stack
i.s.m. Ria Waarle
opdrachtgever: gemeente Heerlen
ontwerp: 2013

Vanuit de overheid wordt in planprocessen steeds meer ruimte geboden voor participatie van bewoners. Tegelijkertijd is er een stedelijke bottom-up beweging met tijdelijke parkjes, festivals, theehuizen en stads-apps zonder bemoeienis van een overheid. Deze experimenten kunnen een sterke bijdrage leveren aan stadsontwikkeling, maar blijven vaak nog losse initiatieven.

In de wijk Vrieheide-De Stack te Heerlen heeft Rik Martens van Humblé Martens in samenwerking met BMC het masterplan ‘Buurtbusiness Vrieheide’ ontwikkeld. Hierbij is een uitnodigingsaanpak geïntroduceerd waarbij de verschillende schaalniveaus en plannings- en actietermijnen bij elkaar gebracht worden tot een ruimtelijke strategie voor de ontwikkeling van de wijk op de langere termijn.

De opdracht was de neerwaartse spiraal waarin deze wijk terecht was gekomen om te draaien naar een positieve ontwikkeling. Om dit te bereiken is gestreefd naar een activatie van het buurtpotentieel met niet alleen burgers, maar ook een grote hoeveelheid ondernemers in en rond de wijk. Dit heeft tot resultaat dat op dit moment bedrijven en bewoners actief samen werken aan diverse concrete projecten in de wijk.