Spoorzone Delft

2012 – 2013
opdrachtgever: Gemeente Delft
ontwerp: West 8 en Humblé Martens architecten
Meervoudige opdracht

 

Grote infrastructurele projecten en de bebouwing die de breuken in de stad kunnen helen, komen niet meer tot stand in een grote bouwstroom. Maar zullen in een langere tijd tot uitvoer moeten komen. Het stedenbouwkundig plan en de woningtypologie moet deze flexibiliteit in zich hebben.

Diversiteit:
Het gebied biedt kansen voor zeer verschillende opdrachtgevers. Dit zou moeten leiden tot diversiteit, tot op pandniveau. Deze organische benadering vraagt wel om een open benadering waarbij elk initiatief op zijn eigen merites wordt beoordeeld. Met een duidelijke keuze van materialen zal de architectonische variatie niet leiden tot een te bont stadsbeeld.
Voor dit gebied moet worden gezocht naar een combinatie van grondgebonden wonen met gestapelde bouw. Dit vraagt om vernieuwende woningtypes geïnspireerd op het verleden.

Hoven en hofhuizen:
De oude binnenstad is opgebouwd uit straatjes, hofjes, grotere (klooster)hoven, met een gevarieerde overgang tussen privé en openbaar. Een fijnmazig netwerk van binnen en buiten. Dit typisch Delftse verschijnsel nemen we mee bij de uitwerking van het plan. Dat betekent bijvoorbeeld het bouwen van een blok in een blok, met op het middenterrein collectieve voorzieningen, buitenruimten of juist gestapelde stadswoningen.