Vredesplein Eindhoven

Vredesplein Eindhoven
ontwerp & realisatie: 2010 – heden
opdrachtgever: Woningstichting Thuis / Stam+De Koning
stedenbouwkundig ontwerp: DAT Tilburg
landschapsarchitecten: OKRA Utrecht

 

Voor woningcorporatie Thuis in Eindhoven hebben we met bestaande huurders en potentiële kopers in een aantal stappen gesproken over de woningen aan het Vredesplein in de wijk Woensel. Het participatietraject dat met de bewoners afgelegd is, blijkt een stimulerende werking gehad te hebben op de keuze voor een model; dat zowel een verankering van het nieuwe plan in het bestaande stadsdeel, als een onconventionele omkering van straat en binnenterrein van steen en groen laat zien. In de verdere uitwerking van de plannen hebben we met hun gesproken over de expressie van de nieuwe woningen, de relatie tussen het casco en de plaats van de woonkamer en de keuken, de verdere indeling van deze casco’s tot bijvoorbeeld en ‘en suite’ of een doorzonvariant en tot slot over diverse optie en aanbouwpakketten in relatie tot het puntensysteem of verkoopprijs.
Zo blijven de toekomstige en huidige bewoners sterk betrokken bij de planvorming waardoor de bewoners een sterke drive houden om straks weer terug te keren naar ‘hun wijk’ en niet wegtrekken naar elders.