HET BESTAANDE GEBOUW

Conversie, upgrading, revitalisatie of herbestemming van gebouwen zijn de laatste jaren een steeds groter onderdeel van onze bouwopgaven gaan uitmaken. Het gaat hier niet alleen maar om bijzondere gebouwen of monumenten, vaak is de ligging van een gebouw en de staat van het casco een bepalende factor in de keuze voor herbestemming.

 

De benadering van de vele herbestemmingsopgaven die wij in onze praktijk of onderwijsactiviteiten hebben opgepakt wordt gekenmerkt door adequate inschatting van het transformatie potentieel van gebouwen.
Deze inschatting wordt bepaald door de opgave te benaderen op verschillende niveaus (bijv. woning, ontsluiting, duurzaamheid, uitstraling en context) en de verschillende parameters die inspelen op de opgave (o.a. parkeren en regelgeving).

 

Een andere factor is het proces en hoe in de aanloop wordt omgegaan met de omvang van de ingreep in relatie tot de uiteindelijke exploitatie, van totaal renovatie tot reparatie. Hierbij speelt een goede profilering of herontdekking van de toekomstige gebruikers een belangrijke rol.

Lidwinahuis

Lidwinahuis

Restauratie Lidwinahuis Maastricht opdrachtgever: Stichting Beyart aannemer: Smeetsbouw ontwerp & realisatie: 2010-2012 In opdracht van Stichting de Beyart maakten we