STEDELIJK ONTWERP

Binnen het stedelijk ontwerp zoeken we vooral de uitgangspunten waarmee een plaatsgebonden generieke stedenbouw ontwikkeld kan worden, eerder dan vooropgestelde beelden waarvan we weten dat ze de tijd niet kunnen doorstaan.

 

De ruimtelijke thema’s die we daarbij voorstellen en de daarbij behorende beeldregie plaatsen het plan in zijn context en zijn drager van de identiteit.

 

Een stedenbouwkundige en architectonische uitwerking leidt vaak tot een aantal mogelijke woonvormen. Dit zijn slechts voorbeelden van de diverse mogelijkheden. Als bouwende architecten hebben we een grote typologische kennis en zijn we in staat programmatische vrijheid te scheppen binnen de opgestelde ruimtelijke uitgangspunten. Bij lange termijn ontwikkelingen is er zo een constante wisselwerking mogelijk tussen beeldvorming en realiteit.

 

Een sterk context gebonden ruimtelijke thematisering gecombineerd met een realistische kijk op de typologische invulling hiervan is een een gezonde basis voor toekomstige ontwikkelingen waarbij een opgesteld masterplanning ook over langere tijd kan blijven functioneren.